Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉNgười chơi
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2368
China [CN] Chinese KaM Server B106.15.195.2465
Russia [RU] non-steam.ru #1194.67.209.582
United States Corvo Bianco107.175.36.501
Poland [PL] Przemasss.com [Easy]178.217.185.2341
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.831
Netherlands [EU] SpecialAttack.net95.211.91.61
Russia [RU] Providec KaM Server79.111.13.1811
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1090
China [CN] Chinese KaM Server223.93.163.850
Italy [EU] Kaer Morhen80.211.173.350
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
France [EU] HollisHost91.121.169.600
Russia XEON-CPU-SERVER! Server unreachable95.31.33.590
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2420
Netherlands [EU] Open KaM Server A Server unreachable95.211.118.350
Netherlands [EU] Open KaM Server B95.211.118.530
United States [US] Open KaM Server C Server unreachable23.95.191.1480
Vietnam [VI] CAN GIO GAMMING115.78.92.1950
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.60
France [FR] NEUB Server37.59.49.2050
Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Các máy chủ mà hiển thị Không thể truy cập máy chủ biểu tượng bên cạnh địa chỉ IP không thể được truy vấn. Điều này thường có nghĩa là các bức tường lửa cho máy chủ không được thiết lập đúng. Bạn phải chuyển tiếp cổng (56789 theo mặc định) thông qua router của bạn để máy tính của bạn chạy máy chủ và cho phép các máy chủ thông qua bất kỳ bức tường lửa đang chạy trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn truy cập portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.