Ikmēneša arhīvi: 2012. gada aprīlis

Drīzumā: 4. vairāku spēlētāju demonstrācija

ATJAUNINÄ€JUMS 2012. gada 2. maijā: We’re still testing and trying to fix a few unconfirmed bugs. Unfortunately this process is taking long than expected, but we really want this update to be stable so we won’t release it until we’re satisfied with it. It will probably be delayed until at least this weekend.


Kopš pēdējās demonstrācijas 2011. gada decembrī ir noticis daudz! Ir pagājuši 4 mēneši, mūsu kodam ir bijuši vairāk nekā 500 atjauninājumi (šobrīd r3255, pēdējā demonstrācija bija r2736), fani mums ir nosūtījuši 29 jaunas vairāku spēlētāju kartes, spēlētāji ir sasnieguši gandrīz 10 gadus tiešsaistes spēļu laiku, un pēdējā demonstrācija ir lejupielādēta. vairāk nekā 10 000 reižu!
turpināt lasīt