Lưu trữ hàng tháng: Tháng 4 năm 2012

Sắp có: 4 Multiplayer Demo

Cập nhật ngày 02 tháng 5 năm 2012: Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm và cố gắng sửa chữa một vài lỗi chưa được xác nhận. Thật không may quá trình này đang thực hiện lâu hơn dự kiến, nhưng chúng tôi thực sự muốn cập nhật này để ổn định vì vậy chúng tôi sẽ không phát hành nó cho đến khi chúng tôi hài lòng với nó. Nó có thể sẽ bị trì hoãn cho đến khi ít nhất là cuối tuần này.


Kể từ khi giới thiệu vào tháng Chạp 2011 rất nhiều đã xảy ra! 4 tháng đã qua, mã của chúng tôi đã có hơn 500 bản (hiện tại là r3255, r2736 bản demo cuối cùng được), fan hâm mộ đã gửi cho chúng tôi 29 nhiều bản đồ mới, người chơi đã đạt đến gần 10 năm của thời gian trò chơi trực tuyến, và các bản demo mới nhất đã được tải về hơn 10.000 lần!
Tiếp tục đọc