Lưu trữ hàng tháng: tháng 4 năm 2012

Sắp ra mắt: Bản demo nhiều người chơi thứ 4

CẬP NHẬT ngày 2 tháng 5 năm 2012: Chúng tôi vẫn đang thử nghiệm và cố gắng khắc phục một số lỗi chưa được xác nhận. Thật không may, quá trình này mất nhiều thời gian hơn dự kiến, nhưng chúng tôi thực sự muốn bản cập nhật này ổn định nên chúng tôi sẽ không phát hành cho đến khi chúng tôi hài lòng với nó. Nó có thể sẽ bị trì hoãn cho đến ít nhất là cuối tuần này.


Kể từ bản demo cuối cùng vào tháng 12 năm 2011, rất nhiều điều đã xảy ra! 4 tháng đã trôi qua, mã của chúng tôi đã có hơn 500 bản cập nhật (hiện tại là r3255, bản demo cuối cùng là r2736), người hâm mộ đã gửi cho chúng tôi 29 bản đồ nhiều người chơi mới, người chơi đã đạt được gần 10 năm chơi trò chơi trực tuyến và bản demo cuối cùng đã được tải xuống hơn 10.000 lần!
Tiếp tục đọc