Mac OSX a Linux

V současné době KaM Remake pouze oficiálně podporuje Windows. I když by bylo možné k portu náš kód, který bude sestaven na jiných platformách, to by vyžadovalo značné množství práce, a další údržbu, která v současné době se nezdá oprávněná, jelikož drtivá většina našich uživatelů spuštění systému Windows. Nicméně, to je stále možné spustit Kam Remake pod Mac OS X a Linux poměrně snadno.

Mac OSX

PaulTheTall vytvořil WineSkin wrapper pro spuštění KAM Remake pod Mac OS X. Níže jsou uvedeny dva různé výukové video vysvětlující, jak ji používat:

Jak je vysvětleno v videa z právních důvodů musíte nejprve nainstalovat originální hru Knights and Merchants - Rolníci povstání, jinak KaM Remake instalátor se nepodaří detekovat a nebude instalovat. Další informace o získání originální hru si prosím přečtěte naše stahování stránky.

Linux

Obdrželi jsme mnoho zpráv, že KaM Remake běží i na Linuxu pomocí Víno (Windows Emulator).

Z právních důvodů musíte nejprve nainstalovat originální hru Knights and Merchants - Rolníci povstání, jinak KaM Remake instalátor nedokážou detekovat a nebude instalovat. stahování stránky.