Měsíční archivy: prosinec 2013

Co nás čeká v následujícím Demu

There has been no news on the homepage for a few months now. Let’s fix that! While the next big Demo release date is not yet planned, we have already coded some nice features that will be included. The list is not fancy, but is growing as we work on it.

  • Podpora Unicode. KonečnÄ› pÅ™idáváme plnou podporu pro Čínské znaky (článek devblog). To také znamená, že uvidíte správnÄ› zobrazené znaky z jiných jazyků v chatovacím oknÄ›, nehledÄ› na vaÅ¡i nastavenou jazykovou lokalizaci.
  • PÅ™enos souborů v multiplayeru. So you won’t have to download savegames or new maps via 3rd-party sites. Transfers will be done within the game when the client clicks download.
  • PÅ™epracované vybírání jednotek (devblog 1devblog 2). VýbÄ›r jednotek bude jednodušší a intuitivnÄ›jší.
  • JeÅ¡tÄ› dynamičtÄ›jší skripty. S novými skriptovacími příkazy bude možné upravovat mise jeÅ¡tÄ› víc.
  • Opravy chyb a drobná vylepÅ¡ení. A jako obvykle, opravujeme nahlášené chyby a pÅ™idáváme menší vylepÅ¡ení.

pokračovat ve čtení