Měsíční archivy: srpen 2013

Chyba v 18 misi TSK

Od vydání jsme obdrželi řadu chybových hlášení o tom, že misi 18 nebylo možné vyhrát, protože AI by na hráčskou základnu poslala roje vojáků. Zkontrolovali jsme misi a skutečně je tam chyba. Právě jsem poslal všem, kteří chybu nahlásili v minulém měsíci, opravený skript, pokud bude oprava přijata, nahrajeme ji veřejnosti.

Technické informace pro tvůrce map:
Chyba se objevila, protože útoky AI před r4179 kopírovaly chybějící vlastnosti z předchozího útoku, ale po r4179 jsou útoky pokaždé inicializovány nulami. To znamená, že aby útoky správně fungovaly, musí mít všechna pole výslovně uvedena. Nejvíce postiženým polem je prodleva útoku – bude nastavena na 0 namísto zkopírování hodnoty předchozího útoku.