Månedlige Arkiver: august 2013

Programvarefeil/bug i TSK oppdrag 18

Vi har fått mange meldinger siden utgivelsen om at det 18. oppdraget er umulig å vinne fordi AI (den maskinstyrte spilleren) sender haugevis av soldater mot spillerens base. Vi har sjekket oppdraget og det er ganske riktig en bug. Jeg har akkurat sendt et reparert skript til alle som har rapportert om feilen den siste måneden. Hvis dette viser seg å virke, vi vil laste det opp for alle.

Teknisk informasjon til karttegnerne:
Feilen dukket opp fordi: før R4179 kopierte AI-angrepene manglende informasjon fra sist angrep. Etter R4179 er imidertid angrepene initialisert med nuller hver gang. Dette betyr at for å fungere skikkelig, må angrepene ha alle feltene oppført eksplisitt. Det mest berørte av disse feltene er angrepsforsinkelsen - denne vil nå bli satt til 0 i stedet for å kopiere den forrige angrepverdien.