Maandelijks archief: August 2013

Bug in TSK-missie 18

We hebben sinds de release een aantal bugrapporten ontvangen over het feit dat missie 18 onmogelijk te winnen was omdat AI zwermen soldaten naar de spelersbasis zou sturen. We hebben de missie gecontroleerd en er is inderdaad een bug. Ik heb zojuist iedereen die in de afgelopen maand de bug heeft aangegeven een gefixeerd script toegezonden. Als de fix wordt goedgekeurd, dan zullen wij hem uploaden voor iedereen.

Technische info voor kaartenmakers:
De bug verscheen omdat AI-aanvallen vóór r4179 ontbrekende eigenschappen van eerdere aanvallen kopieerden, maar na r4179 worden de aanvallen elke keer met nullen geïnitialiseerd. Dit betekent dat om de aanvallen goed te laten werken, alle velden expliciet moeten worden vermeld. Het meest getroffen veld is de aanvalsvertraging - deze wordt ingesteld op 0 in plaats van de vorige aanvalswaarde te kopiëren.