Μηνιαία Αρχεία: Ιούλιος 2012

Συνεισφορές και To's shoutcasts

Από την αρχή, το 2008, το KaM Remake υποστηρίζεται από μια ισχυρή κοινότητα θαυμαστών Knights and Merchants. Χωρίς τη συνεισφορά τους αυτό το παιχνίδι δεν θα ήταν εδώ που είναι σήμερα. Μέσω παροτρύνσεων, σχολίων, δοκιμών αναπαραγωγής, μεταφράσεων, φιλοξενίας διακομιστή, χαρτών, εικόνων, ήχου και πολλών άλλων, η κοινότητά μας βοήθησε να φτάσει αυτό το παιχνίδι στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Εξακολουθούμε να δημοσιεύουμε στο φόρουμ ζητώντας σχόλια σχετικά με νέες λειτουργίες που εργαζόμαστε και συχνά επεξεργαζόμαστε ξανά τις ιδέες μας γύρω από τις προτάσεις της κοινότητας.
Ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια!
Συνέχισε να διαβάζεις