Lưu trữ hàng tháng: Tháng 7 năm 2012

Đóng góp và các bài phát thanh của To

Kể từ khi bắt đầu trở lại vào năm 2008, KaM Remake đã được hỗ trợ bởi một cộng đồng mạnh mẽ gồm những người hâm mộ Hiệp sĩ và Thương gia. Nếu không có sự đóng góp của họ, trò chơi này sẽ không có được ngày hôm nay. Thông qua các khuyến khích, phản hồi, thử nghiệm chơi, bản dịch, máy chủ lưu trữ, bản đồ, hình ảnh, âm thanh, v.v. cộng đồng của chúng tôi đã giúp đưa trò chơi này đến vị trí như ngày nay. Chúng tôi vẫn đăng trên diễn đàn yêu cầu phản hồi về các tính năng mới mà chúng tôi đang phát triển và thường làm lại các ý tưởng của chúng tôi xung quanh các đề xuất của cộng đồng.
Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ trong những năm qua!
Tiếp tục đọc