Lưu trữ hàng tháng: July 2012

Đóng góp và shoutcasts To

Kể từ khi bắt đầu cách trở lại trong năm 2008, Kam làm lại đã được hỗ trợ bởi một cộng đồng mạnh mẽ của Knights và Thương người hâm mộ. Nếu không có sự đóng góp của họ trò chơi này sẽ không được vị trí hiện nay. Thông qua sự động viên, thông tin phản hồi, thử nghiệm chơi, bản dịch, máy chủ lưu trữ, bản đồ, hình ảnh, âm thanh, và nhiều hơn nữa cộng đồng của chúng tôi đã giúp có được trò chơi này đến điểm mà nó là ngày hôm nay. Chúng tôi vẫn đăng bài trên diễn đàn yêu cầu thông tin phản hồi về các tính năng mới, chúng tôi đang làm việc trên và thường làm lại các ý tưởng của chúng tôi xung quanh đề xuất của cộng đồng.
Cảm ơn tất cả mọi người cho tất cả các hỗ trợ trong những năm qua!
Tiếp tục đọc