Μηνιαία Αρχεία: August 2012

Δωρεές και η επερχόμενη έκδοση

UPDATE 22/08/2012: Shadaoe γίνεται ένα βίντεο που δείχνει από τα νέα χαρακτηριστικά.

Δεχόμαστε τώρα δωρεές στο έργο KaM Remake. Θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει τα πράγματα όπως servers, καταχώριση domain name, άδειες ανάπτυξης λογισμικού, hardware και άλλα έξοδα. Αυτό που δαπανούν για εξαρτάται από το πόσα χρήματα δώρισε. Αν σας αρέσει να παίζετε KaM Remake και θα ήθελε να συμβάλει στη στήριξη της ανάπτυξης της, παρακαλούμε να εξετάσει την αιμοδοσία. Είμαστε χρησιμοποιώντας Paypal για τις δωρεές, και μπορείτε να επιλέξετε το νόμισμα που επιθυμούν να δωρίσουν από αυτά που υποστηρίζονται από Paypal. Επισκεφθείτε τη σελίδα δωρεές μας για περισσότερες πληροφορίες:

Δωρεά για Kam Remake
Συνέχεια ανάγνωση