Μηνιαία Αρχεία: Ιούνιος 2014

100 χρόνια

Σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα ειδικό ορόσημο, έτσι σκεφτήκαμε να εκμεταλλευτώ αυτή την ευκαιρία να μοιραστώ μαζί σας μερικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα (είναι επίσης σχεδόν ακριβώς 1 χρόνος από την τελευταία επίσημη κυκλοφορία μας, έτσι ώστε στατιστικά στοιχεία για τους τελευταίους 12 μήνες είναι εύκολο να υπολογιστεί ).
Συνέχεια ανάγνωση