Μηνιαία Αρχεία: Νοέμβριος 2012

Ενημέρωση διακομιστή r4186

Βρήκαμε ένα σφάλμα στον αποκλειστικό διακομιστή Linux που προκαλούσε ορισμένα προβλήματα με τα παιχνίδια δικτύου στην τελευταία μας έκδοση, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας εκκίνησης των παιχνιδιών.
Συνέχισε να διαβάζεις

Νέα κυκλοφορία: r4179: 5η Ενημέρωση επίδειξης για πολλούς παίκτες 1

Σήμερα κυκλοφορήσαμε μια μικρή ενημέρωση με ορισμένες σημαντικές διορθώσεις και βελτιώσεις. Θα το βρείτε στο σελίδα λήψης.
Συνέχισε να διαβάζεις