Lưu trữ hàng tháng: Tháng 6 năm 2014

100 năm

Hôm nay chúng ta đạt đến một cột mốc quan trọng đặc biệt, vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ với bạn một số liệu thống kê về dự án (nó cũng là gần như chính xác 1 năm kể từ lần phát hành chính thức của chúng tôi, vì vậy số liệu thống kê trên 12 tháng qua là dễ dàng để tính toán ).
Tiếp tục đọc