Lưu trữ hàng tháng: tháng 8 năm 2012

Đóng góp và phát hành sắp tới

CẬP NHẬT 22/08/2012: Shadaoe thực hiện một video giới thiệu các tính năng mới.

Chúng tôi hiện đang chấp nhận quyên góp cho dự án KaM Remake. Chúng sẽ được sử dụng để trang trải những thứ như máy chủ, đăng ký tên miền, giấy phép phát triển phần mềm, phần cứng và các chi phí khác. Những gì chúng tôi chi tiêu nó phụ thuộc vào số tiền được quyên góp. Nếu bạn thích chơi KaM Remake và muốn giúp hỗ trợ sự phát triển của nó, vui lòng cân nhắc quyên góp. Chúng tôi đang sử dụng Paypal để quyên góp và bạn có thể chọn loại tiền bạn muốn quyên góp trong số những loại tiền được Paypal hỗ trợ. Truy cập trang quyên góp của chúng tôi để biết thêm thông tin:

Quyên góp cho KaM Remake
Tiếp tục đọc