Lưu trữ hàng tháng: tháng 8 năm 2012

Tài trợ và phát hành sắp tới

Cập nhật 22/08/2012: Shadaoe làm một video khoe tính năng mới.

Chúng tôi hiện đang chấp nhận đóng góp cho dự án Kam làm lại. Họ sẽ được sử dụng để trang trải những thứ như máy chủ, đăng ký tên miền, giấy phép phát triển phần mềm, phần cứng và các chi phí khác. Những gì chúng ta chi tiêu nó vào phụ thuộc vào bao nhiêu tiền được quyên góp. Nếu bạn thích chơi Kam làm lại và muốn hỗ trợ phát triển của nó, xin vui lòng xem xét tặng. Chúng tôi đang sử dụng Paypal để đóng góp, và bạn có thể chọn loại tiền tệ bạn muốn tặng từ những người được hỗ trợ bởi Paypal. Truy cập vào trang sự đóng góp của chúng tôi để biết thêm thông tin:

Đóng góp cho Kam Remake
Tiếp tục đọc