Lưu trữ hàng tháng: tháng 12 năm 2011

Bản phát hành mới: r2736 Cập nhật bản demo nhiều người chơi thứ 3

Như bạn có thể biết, bản phát hành cuối cùng (r2678) thỉnh thoảng có một số sự cố. Chúng tôi đã khắc phục các sự cố này và thêm một số tính năng bổ sung, và hiện tại chúng tôi đã có bản cập nhật mới! Nhận nó từ trang tải xuống. Nếu bạn đã cài đặt một trong hai phiên bản trước đó (r2411 hoặc r2678), bạn sẽ chỉ cần bản vá cập nhật 14mb.
Tiếp tục đọc

Bản phát hành mới: r2678 Bản demo nhiều người chơi thứ 3

Chưa đầy hai tháng kể từ lần phát hành cuối cùng, chúng tôi đã có bản demo mới! Như mọi khi, bạn có thể tìm thấy nó trên trang tải xuống. Nếu bạn đã cài đặt phiên bản trước đó (r2411), bạn sẽ chỉ cần bản vá cập nhật 14mb. (kam_remake_update_r2678.exe)
Tiếp tục đọc