Tiếp xúc

Đối với tất cả các yêu cầu, câu hỏi, phản hồi, báo cáo lỗi, v.v., vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới hoặc gửi email:
contact@kamremake.com

LƯU Ý: Các nhà phát triển KaM Remake chỉ nói tiếng Anh và tiếng Nga, vì vậy vui lòng viết tin nhắn của bạn bằng một trong những ngôn ngữ đó. (Tiếng Anh được ưu tiên)

Mâu liên hệ

* chỉ ra trường bắt buộc