Liên hệ

Cho tất cả các thắc mắc, câu hỏi, phản hồi, báo cáo lỗi, vv, xin vui lòng sử dụng mẫu dưới đây hoặc email:
contact@kamremake.com

Chú ý: Các nhà phát triển Kam làm lại chỉ nói tiếng Anh và tiếng Nga, vì vậy hãy viết tin nhắn của bạn trong một trong những ngôn ngữ. (Tiếng Anh được ưa thích)

Mẫu liên hệ

* chỉ ra trường bắt buộc