Liên hệ

Đối với tất cả các yêu cầu, câu hỏi, phản hồi, báo cáo lỗi, v.v., vui lòng sử dụng mẫu dưới đây hoặc gửi email:
contact@kamremake.com

LƯU Ý: Nhà phát triển KaM Remake chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Nga, vì vậy vui lòng viết tin nhắn của bạn bằng một trong những ngôn ngữ đó. (Ưu tiên tiếng Anh)

Mâu liên hệ

* chỉ ra trường bắt buộc