Lưu trữ hàng tháng: Tháng 1 năm 2015

Mới chơi trực tuyến kỷ lục - 224

Với r6720 phiên bản mới ra chưa đầy một tháng trước đây, Kam Remake đã đánh đập một kỷ lục mới về 2015/01/04. Trong những giờ buổi tối của UTC, đã có 224 người chơi trực tuyến cùng một lúc.

224top

Người chơi trực tuyến Thống kê (nhấn cho một hình ảnh lớn hơn)

Biểu đồ cho thấy số lượng người chơi trực tuyến kể từ 01 tháng 12. r6720 ra vào ngày 9 và đang nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa kể từ khi cầu thủ tham gia.