Lưu trữ hàng tháng: Tháng 1 năm 2015

Kỷ lục người chơi trực tuyến mới - 224

Với phiên bản r6720 mới ra mắt chưa đầy một tháng trước, KaM Remake đã đánh bại một kỷ lục mới vào ngày 2015-01-04. Vào buổi tối theo giờ UTC, có 224 người chơi trực tuyến cùng một lúc.

224top

Thống kê người chơi trực tuyến (nhấp vào để xem hình ảnh lớn hơn)

Biểu đồ hiển thị số lượng người chơi trực tuyến kể từ ngày 1 tháng 12. r6720 ra mắt vào ngày 9 và ngày càng có nhiều người chơi tham gia hơn.