Tải xuống

Để chơi KaM Remake, bạn phải cài đặt Knights and Merchants: The Peasants Rebellion. Bạn sẽ không thể cài đặt KaM Remake nếu không có nó. Nó có thể được mua và tải xuống ngay lập tức từ nhiều cửa hàng trực tuyến bao gồm GOG.com:


Mua Knights and Merchants: The Peasants Rebellion trên GOG.com

Nếu bạn mua Knights and Merchants: The Peasants Rebellion bằng cách sử dụng liên kết ở trên, chúng tôi sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhỏ từ việc bán hàng, hỗ trợ dự án và giúp máy chủ của chúng tôi hoạt động. Nếu bạn muốn đóng góp thêm cho dự án, bạn cũng có thể quyên góp trực tiếp cho chúng tôi.

Phiên bản GOG.com đã được thử nghiệm để tương thích với trình cài đặt KaM Remake, nhưng một số phiên bản có sẵn trực tuyến có thể không tương thích, tùy thuộc vào định dạng mà nhà xuất bản sử dụng. Cài đặt từ một Hiệp sĩ và Thương gia hợp pháp: Đĩa CD Peasants Rebellion cũng phải tương thích với trình cài đặt KaM Remake.

Bản phát hành mới nhất: KaM Remake r6720 (10/12/2014)

Tải xuống kam_remake_full_r6720.exe Downloaded 1071094 times –322.65 MB

Tên Kích cỡ Lượt truy cập Liên kết
Trình cài đặt đầy đủ
kam_remake_full_r6720.exe
322,65 MB 1071094 Tải xuống
Trình cập nhật từ phiên bản trước
kam_remake_update_r6720.exe
96,67 MB 118296 Tải xuống
Các tệp thực thi của máy chủ chuyên dụng
kam_remake_server_r6720.zip
1,92 MB 89125 Tải xuống

Bản phát hành cũ

Các bản phát hành cũ có thể được tìm thấy trong tải xuống kho lưu trữ.

Mac OSX và Linux

Hãy đọc của chúng tôi hướng dẫn chạy KaM Remake trên Mac OSX và Linux.