Tải xuống

Để chơi KaM Remake, bạn bắt buộc phải cài đặt Knights and Merchants: The Peasants Rebellion. Bạn sẽ không thể cài đặt KaM Remake nếu không có nó. Nó có thể được mua và tải xuống ngay lập tức từ nhiều cửa hàng trực tuyến bao gồm GOG.com:


Mua Hiệp sĩ và Thương gia: Cuộc nổi dậy của Nông dân trên GOG.com

Nếu bạn mua Hiệp sĩ và Thương nhân: Cuộc nổi loạn của Nông dân bằng liên kết ở trên, chúng tôi sẽ nhận được một tỷ lệ phần trăm nhỏ trong số tiền bán được, số tiền này sẽ hỗ trợ dự án và giúp duy trì hoạt động của máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn muốn đóng góp thêm cho dự án, bạn cũng có thể quyên góp trực tiếp cho chúng tôi.

Phiên bản GOG.com đã được kiểm tra để tương thích với trình cài đặt KaM Remake, nhưng một số phiên bản có sẵn trực tuyến có thể không tương thích, tùy thuộc vào định dạng được nhà xuất bản sử dụng. Cài đặt từ CD Hiệp sĩ và Thương gia hợp pháp: Đĩa CD Cuộc nổi loạn của Nông dân cũng phải tương thích với trình cài đặt KaM Remake.

Phiên bản mới nhất: KaM Remake r6720 (12/10/2014)

Tải xuống kam_remake_full_r6720.exe Downloaded 1108647 times –322.65 MB

Tên Kích cỡ Lượt truy cập liên kết
Trình cài đặt đầy đủ
kam_remake_full_r6720.exe
322,65 MB 1108647 Tải xuống
Cập nhật từ phiên bản trước
kam_remake_update_r6720.exe
96,67 MB 133240 Tải xuống
Thực thi máy chủ chuyên dụng
kam_remake_server_r6720.zip
1,92 MB 102635 Tải xuống

Bản phát hành cũ

Các bản phát hành cũ có thể được tìm thấy trong tải về kho lưu trữ.

Mac OSX và Linux

Xin vui lòng đọc của chúng tôi hướng dẫn chạy KaM Remake trên Mac OSX và Linux.