Lưu trữ hàng tháng: Tháng 6 năm 2020

Hiệp sĩ tỉnh - Alpha 11

Tôi vui mừng thông báo rằng Knights Province Alpha 11 sẽ được phát hành hôm nay và có sẵn để tải xuống từ trang web trò chơi - Knightsprovince.com

Các tính năng mới cũng được mô tả chi tiết hơn ở đó. Tóm lại: tháp có người lái, hàng rào có thể xây dựng, sương mù chiến tranh thực sự, điểm cao của nhiệm vụ, hoàn trả đồ đạc sau khi phá dỡ nhà, nội dung đồ họa và âm nhạc mới và nhiều hơn thế nữa!