Lưu trữ hàng tháng: Tháng 9 năm 2014

Cài đặt Kam làm lại với hơi

Gần đây Knights và Thương đã nhận được rất nhiều sự chú ý vào hơi. Kam làm lại là phải cố gắng nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản HD thực sự của hiệp sĩ và thương gia. Để giúp người sử dụng hơi nước, chúng tôi đã bổ sung thêm một mục Hỏi đáp về chủ đề này:

Q: Làm thế nào để cài đặt Kam làm lại nếu tôi có phiên bản hơi của Kam?
Bạn cần phải khởi động hiệp sĩ và thương gia từ hơi nước ít nhất một lần trước khi bạn chạy trình cài đặt Kam làm lại, nếu không thì trình cài đặt sẽ không phát hiện nó. Bên cạnh đó, chỉ cần tải về cài đặt đầy đủ từ trang download của chúng tôi và chạy nó. Nếu bạn muốn có lớp phủ hơi nước trong khi chơi, bạn có thể thêm Kam làm lại thư viện hơi nước bằng cách nhấp Trò chơi - & gt; Thêm một phi Game Thủ Thư viện của tôi trên menu chính hơi.
Tiếp tục đọc