Lưu trữ hàng tháng: Tháng 9 năm 2014

Cài đặt KaM Remake với Steam

Gần đây Knights and Merchants nhận được rất nhiều sự quan tâm trên Steam. KaM Remake là điều phải thử nếu bạn đang tìm kiếm một phiên bản HD thực của Knights and Merchants. Để hỗ trợ người dùng Steam, chúng tôi đã thêm mục Câu hỏi thường gặp về chủ đề này:

H: Làm cách nào để cài đặt KaM Remake nếu tôi có phiên bản Steam của KaM?
Bạn cần khởi chạy Knights and Merchants từ Steam ít nhất một lần trước khi chạy trình cài đặt KaM Remake, nếu không trình cài đặt sẽ không phát hiện ra. Ngoài ra, chỉ cần tải xuống trình cài đặt đầy đủ từ trang tải xuống của chúng tôi và chạy nó. Nếu bạn muốn có lớp phủ Steam trong khi chơi, bạn có thể thêm KaM Remake vào thư viện Steam của mình bằng cách nhấp vào Games -> Add a Non-Steam Game to My Library trên menu chính của Steam.
Tiếp tục đọc