Lưu trữ hàng tháng: May 2012

Bản dịch, bản đồ trên và một giải đấu!

Cập nhật ngày 09 tháng sáu 2012: Giải đấu đã bắt đầu! Kiểm tra các Powah giải đấu diễn đàn chủ đề để xem các bậc thang và kết quả.


Tôi đã được chi tiêu một số thời gian trên trang web của chúng tôi trong khi Krom tiếp tục làm việc trên các mã. Tôi rất vui mừng thông báo hai tính năng mới:
Tiếp tục đọc

Phiên bản mới: r3392 4 Multiplayer Demo

Cảm ơn tất cả các bạn vì sự kiên nhẫn của bạn! Sau ba tuần làm việc không biết mệt mỏi của thử nghiệm beta của chúng tôi, chúng tôi cuối cùng đã sẵn sàng để mang lại cho bạn 4 Multiplayer Demo. Bạn có thể tìm thấy nó trên trang tải.
Tiếp tục đọc