Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉngười chơi
Netherlands [EU] SpecialAttack.net145.131.4.10013
Russia [RUS/EU] Shadow's [Peaceful]62.113.115.4610
Germany Official KaM Remake Server81.169.248.1017
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1096
Russia [RUS/EU] Shadow's [Hard]62.113.115.466
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.65
Poland [PL] Nizgard91.189.136.73
Netherlands Flamiel Server unreachable77.164.3.832
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2362
Czech Republic [EU] Halls of Valhalla 195.181.209.312
Germany [GER/EU] TDW Server176.96.139.1052
France [FR] NEUB Server51.254.46.162
Czech Republic KaM Remake Server Server unreachable94.124.185.21
Russia KaM Remake Server Server unreachable31.173.83.1191
France [EU] HollisHost91.121.169.601
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2421
Netherlands KaM Remake Fun Server Server unreachable80.56.228.930
China [CN] FoShan Server39.99.157.660
United States Corvo Bianco107.175.36.500
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
Netherlands [EU] Open KaM Server A85.17.80.1030
Netherlands [EU] Open KaM Server B Server unreachable85.17.80.1050
Poland [PL] BPGamers K&MR Server155.133.14.820
United States [US] Open KaM Server C Server unreachable23.95.191.1480
Russia [RUS/EU] Shadow's [Normal]62.113.115.460

Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit

portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.