Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉngười chơi
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1094
Russia [RU] Providec KaM Server79.111.13.1812
Turkey KaM Remake Server Server unreachable178.233.244.1021
Czech Republic kamoooo Server unreachable85.70.115.831
Netherlands [EU] SpecialAttack.net95.211.91.61
Netherlands KaM Remake Fun Server Server unreachable80.56.226.2030
Germany Official KaM Remake Server81.169.248.1010
China [CN] Chinese KaM Server B106.15.195.2460
United States Corvo Bianco107.175.36.500
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
Poland [PL] Przemasss.com [Easy]178.217.185.2340
Poland [PL] Przemasss.com [Hard] Server unreachable185.38.248.2360
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.830
France [EU] HollisHost91.121.169.600
Poland [PL] Nizgard91.189.136.70
Czech Republic [EU] Halls of Valhalla 195.181.209.310
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2420
Netherlands [EU] Open KaM Server A Server unreachable85.17.80.1030
Netherlands [EU] Open KaM Server B Server unreachable85.17.80.1050
Poland [PL] BPGamers K&MR Server155.133.14.820
United States [US] Open KaM Server C Server unreachable23.95.191.1480
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.60
France [FR] NEUB Server51.254.46.160
Russia [RUS/EU] Shadow's [Hard]94.103.86.1880
Russia [RUS/EU] Shadow's [Peaceful]94.103.86.1880
Russia [RUS/EU] Shadow's [Normal]94.103.86.1880

Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit

portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.