Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉngười chơi
Netherlands [EU] SpecialAttack.net95.211.91.615
Russia [RU] non-steam.ru #1194.67.209.5815
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.66
Hungary Remekbeszabott szerver Server unreachable46.107.149.1293
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2363
Czech Republic KaM Remake Server Server unreachable185.194.47.1192
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.822
France [EU] HollisHost91.121.169.602
Austria Deutsch Server unreachable91.113.107.1581
Brazil KaM Remake Server Server unreachable201.74.9.2161
Austria VanillaIce Server unreachable178.165.130.831
China [CN] HongKong KaM Server119.28.44.531
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1090
Netherlands KaM Remake Fun Server Server unreachable89.99.0.1390
Czech Republic KaM Remake Server Server unreachable31.7.247.130
Germany Official KaM Remake Server81.169.248.1010
Germany [EU] KaM Server Server unreachable85.214.26.1710
China [CN] Chinese KaM Server B106.15.195.2460
United States Corvo Bianco107.175.36.500
Poland [PL] Przemasss.com [Easy]178.217.185.2340
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.830
Poland [PL] Nizgard91.189.136.70
Germany [GER/EU] TDW Server84.201.10.2090
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2420
Netherlands [EU] Open KaM Server A Server unreachable95.211.118.350
Netherlands [EU] Open KaM Server B Server unreachable95.211.118.530
Poland [PL] BPGamers K&MR Server155.133.14.820
Russia [RU] Providec KaM Server79.111.13.1810
Ukraine [RU] SilverStar193.107.128.2270
United States [US] Open KaM Server C Server unreachable23.95.191.1480
France [FR] NEUB Server37.59.49.2050

Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit

portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.