Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉngười chơi
Brazil [BR] Eztrela Stream177.158.103.1755
Netherlands Official KaM Remake Server145.131.4.2482
United States [BR] Pomerode KaM Remake Server168.138.141.542
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.62
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1091
Netherlands [EU] SpecialAttack.net145.131.4.1001
Poland Lublin-Zamosc79.191.16.2280
United Kingdom RuKaMs163.172.218.530
United States Corvo Bianco107.175.36.500
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2360
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.830
Netherlands [EU] T91.nl Server A85.144.159.1880
Netherlands [EU] T91.nl Server B85.144.159.1880
Czech Republic [EU] Halls of Valhalla 195.181.209.310
Germany [GER/EU] TDW Server176.96.139.1050
Czech Republic [CZ] kolaCZek's Server185.8.165.870
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2420
Netherlands [EU] Open KaM Server A85.17.80.1030
Netherlands [EU] Open KaM Server B85.17.80.1050
Poland [PL] BPGamers K&MR Server155.133.14.820
Russia [RU] Providec KaM Server79.111.13.1810
France [FR] NEUB Server51.254.46.160
Russia [RUS/EU] Shadow's [Hard]62.113.115.460
Russia [RUS/EU] Shadow's [Peaceful]62.113.115.460
Russia [RUS/EU] Shadow's [Normal]62.113.115.460

Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit

portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua


Notice: Undefined variable: LastTimestamp in /var/www/kam_hodgman_id_au/public_html/statistics.php on line 91
[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua


Notice: Undefined variable: LastTimestamp in /var/www/kam_hodgman_id_au/public_html/statistics.php on line 91
[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.