May chủ

Máy chủ hiện đang hoạt động

TênĐịa chỉNgười chơi
Germany [GER/EU] GNet KaM88.198.51.124
Russia [RU] Shelcovo KaM Remake Server46.160.230.1601
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1090
Russia KaM Remake Server Server unreachable83.246.244.1690
Venezuela Vszholobov Server158.160.25.1470
France [FR] Przemasss.com [Cam]37.187.88.2090
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
France [PL] Dasia [kingsy]79.137.69.830
France [PL] Przemasss.com [FULL]51.77.53.1380
France [PL] Przemasss.com [m01]51.77.54.600
France [PL] Przemasss.com [m02]51.77.54.800
France [PL] Przemasss.com [m03]51.68.155.1890
France [PL] Przemasss.com [m04]51.68.152.2090
France [PL] Przemasss.com [m05]54.38.192.1910
Brazil [BR] Low Ping-South America179.117.12.2140
United States [BR] Pomerode168.138.140.1220
Czech Republic [CZ] Czech KaM Remake Server93.185.105.620
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server89.58.6.170
Serbia [SRB]10G SERBIAN FIBER SERVER212.200.115.1100
Vietnam [VN] KaM Remake Server124.158.7.540

Danh sách này tự động làm mới sau mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Không thể truy vấn các máy chủ hiển thị biểu tượng bên cạnh địa chỉ IP. Điều này thường có nghĩa là tường lửa cho máy chủ không được thiết lập chính xác. Bạn phải chuyển tiếp cổng (56789 theo mặc định) qua bộ định tuyến tới máy tính đang chạy máy chủ và cho phép máy chủ vượt qua mọi tường lửa đang chạy trên máy tính của bạn. Để biết thêm thông tin và hướng dẫn hãy truy cập

portforward.com

Thống kê trong 24 giờ qua

[Không hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong năm qua

[Không hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong bốn năm qua

[Không hỗ trợ canvas]

20 bản đồ hàng đầu trong phiên bản hiện tại

Tính năng này đã bị một số tác giả bản đồ khai thác để làm cho bản đồ của họ có vẻ phổ biến hơn thực tế bằng cách gửi số liệu thống kê giả mạo. Rất tiếc là chúng tôi buộc phải tắt tính năng này.

Sự nhìn nhận: Biểu đồ được tạo bằng cách sử dụng RGraph. Cờ máy chủ đến từ famfamfam và việc chuyển đổi IP sang quốc gia sử dụng miễn phí Cơ sở dữ liệu IP tới quốc gia của Webnet77.