Máy chủ

Các máy chủ đang hoạt động

TênĐịa chỉngười chơi
Germany [GER/EU] GNet KaM144.76.96.633
Russia [RUS/EU] Shadow's [Hard]185.209.29.19911
Netherlands [EU] SpecialAttack.net145.131.4.10010
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.835
France [EU] Halls of Valhalla 5.135.163.35
Netherlands Official KaM Remake Server145.131.4.2484
United Kingdom RuKaMs163.172.218.534
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1093
Poland [PL] BPGamers K&MR Server155.133.14.823
Australia tw12345 Server unreachable180.150.81.1752
Germany ZUUUUUUUKAAAAAA Server unreachable213.232.87.1122
China [CN] Chinese KaM Server B106.15.195.2462
Netherlands [EU] T91.nl Server A85.144.159.1882
Czech Republic [CZ] kolaCZek's Server185.8.165.871
United States Corvo Bianco107.175.36.500
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2360
Netherlands [EU] T91.nl Server B85.144.159.1880
Germany [RU]VEGARUSMERCHANTS217.79.189.2220
United States [BR] Pomerode KaM Remake Server168.138.141.540
Costa Rica [BR]KaM Server[OPEN]POLI179.51.158.450
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2420
Netherlands [EU] Open KaM Server A85.17.80.1030
Netherlands [EU] Open KaM Server B Server unreachable85.17.80.1050
Russia [RU] Providec KaM Server79.111.13.1810
Poland [EU] [Noobs] Server unreachable193.107.91.170
France [EU] NEUB Server51.210.127.400
Russia [RUS/EU] Shadow's [Peaceful]185.209.29.1990
Russia [RUS/EU] Shadow's [Normal]185.209.29.1990

Danh sách này tự động làm mới mỗi 30 giây.

Không thể truy cập máy chủ

Servers which show the icon next to the IP address could not be queried. This usually means the firewall for the server is not set up correctly. You must forward the port (56789 by default) through your router to your computer running the server and allow the server through any firewalls running on your computer. For more information and instructions visit

portforward.com

Thống kê cho 24 giờ qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Trung bình hàng ngày trong 30 ngày qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

trung bình hàng ngày cho bốn năm qua

[Không có hỗ trợ canvas]

Top 20 bản đồ trong bản phát hành hiện tại

Tính năng này đã được khai thác bởi các tác giả bản đồ nhất định để làm cho bản đồ của họ xuất hiện phổ biến hơn họ thực sự là bằng cách gửi thống kê giả.

Lời cảm ơn: Đồ thị được tạo ra bằng cách sử dụng RGraph. Những lá cờ máy chủ từ famfamfam và địa chỉ IP để chuyển đổi đất nước sử dụng miễn phí IP cơ sở dữ liệu Quốc gia bởi Webnet77.