Lưu trữ hàng tháng: Tháng 10 năm 2013

Sửa lỗi cho TSK nhiệm vụ 18

Trong phiên bản mới nhất (Scripting Demo r5503), chiến dịch Shattered Kingdom 18 không thể giành chiến thắng vì AI sẽ gửi một bầy binh lính đến căn cứ của người chơi. Cuối cùng, bản sửa lỗi đã sẵn sàng và được tải lên. Có thể tìm thấy bản sửa lỗi trong phần tải xuống. Để cài đặt bản sửa lỗi, bạn cần giải nén nội dung lưu trữ vào thư mục cài đặt KaM Remake r5503. Doinf như vậy sẽ thay thế tệp kịch bản KaM Remake Chiến dịch Vương quốc tan vỡ TSK18 TSK18.dat. Sau đó, bạn có thể chơi lại nhiệm vụ và AI sẽ hoạt động bình thường.