Lưu trữ hàng tháng: October 2013

Sửa lỗi cho TSK nhiệm vụ 18

Trong chiến dịch phiên bản mới nhất (Scripting Demo r5503) Các Shattered Anh sứ mệnh 18 đã không thể giành chiến thắng bởi vì AI sẽ gửi đám lính cho người chơi cơ sở. Cuối cùng là sửa chữa đã sẵn sàng và tải lên. Việc sửa chữa có thể được tìm thấy trong phần tải. Để cài đặt sửa chữa bạn cần phải giải nén nội dung lưu trữ vào thư mục cài đặt Kam làm lại r5503 của bạn. Doinf như vậy sẽ thay thế Kam làm lại Chiến dịch The Shattered tập tin kịch bản Anh TSK18 TSK18.dat. Sau đó, bạn có thể xem lại nhiệm vụ và AI sẽ cư xử bình thường.