Lưu trữ hàng tháng: Tháng 9 năm 2013

Máy chủ mới của chúng tôi

CẬP NHẬT ngày 19 tháng 9 năm 2013: Quá trình chuyển www.kamremake.com sang máy chủ mới đã hoàn tất! Nếu bạn có bất kỳ vấn đề với trang web xin vui lòng cho chúng tôi biết. Máy chủ TeamSpeak cộng đồng kamts.eu cũng có sẵn.

Kể từ khi dự án bắt đầu, KaM Remake đã phát triển ngoài mong đợi của chúng tôi. Số lượng người chơi trực tuyến trong chế độ nhiều người chơi thường xuyên đạt đỉnh trên 120. Trong cả tháng 7 và tháng 8, trang web www.kamremake.com của chúng tôi đã chuyển khoảng 2 terabyte lưu lượng truy cập (xem biểu đồ bên phải) và đó chỉ là một trong những bản sao tải xuống của chúng tôi, phần lớn số lượt tải xuống xảy ra trên các máy nhân bản khác do người hâm mộ cung cấp. Mặt khác, máy chủ chính nhiều người chơi của chúng tôi duy trì danh sách máy chủ trò chơi phục vụ gần 2 triệu yêu cầu riêng lẻ mỗi tháng (trung bình 40 yêu cầu mỗi phút) từ khoảng 20.000 địa chỉ IP duy nhất (xem số liệu thống kê bên dưới).
Tiếp tục đọc