Lưu trữ hàng tháng: September 2013

Máy chủ mới của chúng tôi

Cập nhật ngày 19 tháng 9 năm 2013: Việc chuyển giao www.kamremake.com để các máy chủ mới đã được hoàn thành! Nếu bạn có bất kỳ vấn đề với các trang web xin vui lòng cho chúng tôi biết. Máy chủ TeamSpeak cộng đồng kamts.eu cũng có sẵn.

Kể từ khi dự án bắt đầu làm lại Kam đã phát triển vượt quá mong đợi của chúng tôi. Số lượng người chơi trực tuyến trong nhiều thường xuyên đạt đỉnh ở mức trên 120. Trong cả hai tháng bảy và tám trang web của chúng tôi www.kamremake.com chuyển khoảng 2 terabyte giao thông (xem biểu đồ bên phải), và nó chỉ có một gương tải của chúng tôi là, phần lớn các tải xảy ra trên gương khác được cung cấp bởi người hâm mộ. Mặt khác, máy chủ tổng thể của chúng tôi mà nhiều người duy trì danh sách các máy chủ trò chơi dịch vụ gần 2 triệu yêu cầu cá nhân mỗi tháng (trung bình 40 phút) từ khoảng 20.000 địa chỉ IP duy nhất (xem thống kê dưới đây).
Tiếp tục đọc