Servery

Aktuálne aktívne servery

NázovAdresaHráči
Germany [GER/EU] GNet KaM88.198.51.125
United States [BR] Pomerode KaM Remake Server168.138.140.1223
Netherlands Official KaM Remake Server145.131.4.2482
Germany [DE] IchbinkeinRehs KaM Server37.120.190.2421
China CN SERVER Server unreachable124.220.229.140
Czech Republic Jihlava Server213.226.225.1090
Russia KaM Remake Server Server unreachable83.246.244.1690
China KaM Remake Server Server unreachable1.15.151.870
United States KaM Remake Server Server unreachable23.95.191.1480
United States Corvo Bianco140.99.164.1160
France [FR] - Low Ping - sixv.net37.187.79.1780
France [FR] Przemasss.com [Mix]145.239.58.820
Poland [PL] Przemasss.com [Hard]185.38.248.2360
France [PL] Przemasss.com [Noob]79.137.69.830
Brazil [BR] Low Ping-South America189.79.207.40
Russia [RUS/EU] XEON_CPU_SERVER95.31.33.590
Germany [GER] SH4Y Server KaM [GER]213.202.222.840
France [EU] HollisHost91.169.101.2390
Russia [RUS] Shadow's Server185.209.29.1990

Zoznam je automaticky aktualizovaný každých 30 sekúnd.

Server je nedostupný

Servery, ktoré zobrazujú ikonu vedľa adresy IP, nebolo možné vyhľadať. Zvyčajne to znamená, že firewall pre server nie je správne nastavený. Musíte presmerovať port (štandardne 56789) cez váš smerovač do počítača, na ktorom je spustený server, a povoliť serveru cez všetky brány firewall spustené na vašom počítači. Pre viac informácií a pokynov navštívte

portforward.com

Štatistiky za posledných 24 hodín

[Žiadna podpora plátna]

Denný priemer za posledných 30 dní

[Žiadna podpora plátna]

Denný priemer za minulý rok

[Žiadna podpora plátna]

Denný priemer za posledné štyri roky

[Žiadna podpora plátna]

Top 20 máp aktuálnej verzie

Táto funkcia bola niektorými autormi máp, aby sa ich mapa javila ako populárnejšia, zneužívaná umelým upravovaním štatistík. Boli sme teda, žiaľ, donútení tento prvok odstrániť.

Poďakovanie: Graf bol vytvorený pomocou RGraph. Ikony krajín sú prebraté z famfamfam a detekcia krajiny na základe IP adresy je bezplatne realizovaná serverom Webnet77.