Quyên góp

Nếu bạn thích chơi KaM Remake và muốn giúp đỡ nó, vui lòng cân nhắc đóng góp. KaM Remake được phát triển và phát hành miễn phí (tất cả những gì bạn cần là trò chơi KaM gốc) và các nhà phát triển đã bỏ thời gian rảnh để làm việc trên bản mod.

Máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi và máy chủ chính nhiều người chơi sẽ tốn tiền thuê và tên miền của chúng tôi cũng vậy. Các khoản quyên góp vượt quá các chi phí này sẽ được sử dụng trong các ứng dụng khác mà chúng tôi có thể xem xét nếu thu được một khoản tiền đủ lớn (giấy phép phát triển phần mềm, phần cứng, các chi phí khác)

Chúng tôi khuyến khích bạn quyên góp để giúp hỗ trợ dự án, nhưng xin lưu ý rằng việc quyên góp là hoàn toàn không bắt buộc. Sẽ không có tính năng hoặc phần thưởng đặc biệt nào được trao cho các nhà tài trợ, nhưng bạn sẽ có lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với sự đóng góp của bạn đối với chi phí vận hành và sự phát triển trong tương lai của Knights và Merchants Remake.

PayPal là cách phổ biến nhất và có lẽ là cách dễ dàng nhất để quyên góp. Bạn có thể chỉ định số tiền để quyên góp bằng bất kỳ loại tiền tệ nào được PayPal hỗ trợ và nếu chưa có tài khoản PayPal, bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ mà không cần đăng ký tài khoản.

Quyên góp qua paypal