Quyên góp

Nếu bạn thích chơi KaM Remake và muốn giúp đỡ nó, vui lòng cân nhắc đóng góp. KaM Remake được phát triển và phát hành miễn phí (tất cả những gì bạn cần là trò chơi KaM gốc) và các nhà phát triển đã bỏ thời gian rảnh để làm việc trên bản mod.

Máy chủ lưu trữ trang web của chúng tôi và máy chủ chính nhiều người chơi sẽ tốn tiền thuê và tên miền của chúng tôi cũng vậy. Các khoản quyên góp vượt quá các chi phí này sẽ được sử dụng trong các ứng dụng khác mà chúng tôi có thể xem xét nếu thu được một khoản tiền đủ lớn (giấy phép phát triển phần mềm, phần cứng, các chi phí khác)

Chúng tôi khuyến khích bạn quyên góp để giúp hỗ trợ dự án, nhưng xin lưu ý rằng việc quyên góp là hoàn toàn không bắt buộc. Sẽ không có tính năng hoặc phần thưởng đặc biệt nào được trao cho các nhà tài trợ, nhưng bạn sẽ có lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi đối với sự đóng góp của bạn đối với chi phí vận hành và sự phát triển trong tương lai của Knights và Merchants Remake.

PayPal is the most common and probably the easiest way to make a donation. You can specify an amount to donate in any currency supported by PayPal and if you don’t have a PayPal account, you can pay by credit/debit card without signing up for an account.

Quyên góp qua paypal