Trang máy chủ và sửa lỗi máy chủ thứ hai

Chúng tôi đã thêm một trang mới vào trang web: May chủ. It shows a live list of running KaM Remake servers and statistics from the past 24 hours. We plan to add more graphs and features to this page over the coming weeks. A huge thanks to Siegfried and N8Inc for helping with this! 🙂

I have also released a second update to the dedicated server, (r2460) as there was still a crash on Linux in the previous one. Please update your server from the trang tải xuống. Điều này cũng sẽ khắc phục sự cố với “người chơi ma” trên một số máy chủ, trong đó một phòng sẽ vẫn được chiếm giữ bởi một người chơi mặc dù người đó đã ngắt kết nối từ lâu. Hiện tại có vẻ như có 3 căn phòng bị người chơi ma chiếm giữ và một số trong số họ đã ở đó nhiều ngày. Vì vậy, vui lòng cập nhật máy chủ của bạn càng sớm càng tốt để khắc phục sự cố này và các sự cố khác.

Một câu trả lời cho “Trang máy chủ và sửa lỗi máy chủ thứ hai

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*