Followup trên 1 Aprils bài

Đêm nay là 02 tháng 4 và một số điều cần phải được giải thích.

Đầu tiên của tất cả - cả hai chúng tôi (tôi và Lewin) muốn cảm ơn bạn tất cả mọi người cho ý kiến ​​phản hồi. Chúng tôi đã đặt rất nhiều nỗ lực vào Kam Remake và nó thực sự được thưởng để thấy sự phát triển và hỗ trợ cộng đồng. Dự án sẽ không bao giờ được như vậy tiên tiến mà không có sự cộng đồng xung quanh nó. Nó thực sự rất có ý nghĩa đối với chúng tôi để có sự hỗ trợ của bạn trong công việc của chúng tôi.

Như nhiều bạn đã tìm ra, Aprils 1 bài là một trò đùa. Chúng tôi không chán với đồ họa 2D pixely và Kam hình ảnh động. Chúng tôi không uống rượu và pixely như các tân binh chỉ là cách họ đang có, mà không cần thêm râu. Những hình ảnh trong bài đã được chế tác ở Lightwave 3D (3D Max thay thế) trong một vài buổi tối.

Tuy nhiên ...

.. Các trò đùa có một số sự thật nghiêm túc với nó.

Đáng buồn thay, chúng tôi không có đủ thời gian để chuẩn bị các newspost đúng về nó. Tôi phải đi ra khỏi thị trấn trong vài ngày tiếp theo, không có Wi-Fi. Tôi vô cùng xin lỗi, công bố phù hợp sẽ phải chờ đến khoảng 08 tháng tư. Nhưng một cái gì đó nói rằng bạn sẽ không hối tiếc sự chậm trễ nhỏ này.

Hãy theo dõi!

Bonus pic - gạch chuyển

6 phản ứng "Followup trên 1 Aprils bài

  1. Jesus, you guys are such teases. You do know that I’m fanboying all over this post right now? I don’t know what you’re up to, but I want it. Bring on april 8th!

  2. Waiting a good news from u ^^v

  3. as long as KAM dont update to these graphics like those shitty minecraft clones on a voxel blocks world anything is ok

  4. Haha, don’t worry guys: it’ll be worth the wait 😉

  5. Ihr seid die Besten! ich bin erst kürzlich auf die Idee gekommen mal im Internet nach mein alten Jugend(sucht)spiel KaM zu suchen und dann finde ich euch! Geilste Leistung von euch auch der Remake mit Province einfach Super weiter so weiter so weiter so !

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*