Hiệp sĩ Tavern tin tức

Knights Province Alpha 11 sẽ sớm ra mắt và đã đến lúc nói về một tính năng độc đáo nữa mà nó sẽ có: Knights Tavern!
[Cảnh quán rượu, 1658, của David Teniers II]
Knights Tavern (viết tắt là KT) là tên mã của máy chủ tài khoản mà chúng tôi đã phát triển từ năm 2019. Tài khoản là một trong những tính năng thường được yêu cầu trong KaM Remake, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có đủ chuyên môn hoặc bản lĩnh để thực sự triển khai nó (tốt, đối với rất nhiều lý do). KP đã có nhiều nỗ lực nhưng họ đã không thành công cho đến gần đây, khi một cơ hội may mắn đã đến (dưới dạng một bài báo (https://habr.com/ru/post/491272/) và một kho mã (https://github.com/Cooler2/ApusEngineExamples)). Now, knowing that the backend server can be developed in the same language as the game, KT is finally taking its chance to come true. Neat thing about KT, is that it can be used for both KaM Remake and Knights Province. Both games are very much alike in terms of accounts info they provide and can benefit from. So we can safely build KT in such a way that it allows for a single account for both Knights Province and KaM Remake. Register once and play twice. KP is our testground for the KT. Once it is sufficiently tested, KaM Remake can be upgraded and start using it too. You can help with KT playtesting right now, but more on that later. Basic auth functionality is mostly covered: KT has player accounts that can be registered, activated, logged in to and logged out of, forgotten passwords can be reset. For a proof of concept, KT can report how many player accounts it has and how many players were active within the last hour. The first useful feature in KT are mission highscores. If a single-player mission was prepared by the mapmaker in a specific way (2 lines of script, one dynamic and one static), the game can submit the mission’s winning score to KT and later on show the player his ranking in that mission.
Điểm cao cho nhiệm vụ
Word of caution, KT is still in beta and might have bugs in all different areas. We hope to iron them out over time. That’s why we start testing with simple functionality, so flaws in the authentication (which there must be) can be fixed. So, since there might be bugs and weak spots, do not use your everyday life passwords for KT. KT future allows for many interesting things:
  • Bạn bè, nhắn tin tức thì, lời mời ở sảnh, gia tộc, v.v.
  • Xếp hạng và danh tiếng của người chơi, chấm điểm ELO, v.v.
KT đặt ra những thách thức mới cho chúng tôi:
  • Nó cần được mã hóa theo cách không đồng bộ, để các yêu cầu dữ liệu không làm chậm hoặc đóng băng trò chơi.
  • Dữ liệu người chơi cần được truyền và lưu trữ an toàn (chúng tôi đã sử dụng muối và băm)
  • Chúng tôi sẽ cần lưu giữ dữ liệu của người chơi về các bản nâng cấp và giữa các phiên bản trò chơi
Tốt nhất của tất cả - bạn đã có thể thử KT và giúp chúng tôi cải thiện nó! Xem các bản dựng KP lau mới nhất (có sẵn trên Discord https://discord.gg/cEwJFSY). Vui lòng báo cáo bất kỳ lỗi hoặc sai sót. Chúng tôi cũng đang mở cho các đề xuất về chức năng KT. Nó có thể điều khiển nó theo nhiều hướng và tốt nhất là chọn những người muốn nhiều hơn.

4 phản ứng "Hiệp sĩ Tavern tin tức

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*